Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

ADALBERTI (lidově)
 
ARMÁDA DUCHA SVATÉHO
 
LEGIO SPIRITUS SANCTI (latinsky)
 
 

 

fotografieads-original-pavla.jpg

Znak ADS navrhl a vytvořil umělecký kovář Petr Podzemský
Foto: Pavla Mandíková

  

HLE, BERÁNEK BOŽÍ, KTERÝ SNÍMÁ HŘÍCHY SVĚTA. – ECCE AGNUS DEI, QUI TOLLIT PECCATA MUNDI.“
(J 1,29)
 
MOCNĚ ZASÁHL SVÝM RAMENEM. – FECIT POTENTIAM IN BRACHIO SUO.“
(Lk 1,51)

 

Snahy o změnu církve jsou jen tehdy úspěšné, pokud si reformátoři uchovají věrnost církvi. Ti, kteří věrnost pozbyli, dříve zakládali nové denominace. Dnes podléhají sekularizaci. Těžko soudit, zda je horší získávat stoupence pro svůj odklon, nebo se utopit v prázdnotě individualismu. Kudy z toho cesta?

Kajícnosti a věrnosti nám všem třeba.

Kdo žije evangeliem, ten se mu naučí rozumět. Naučí se ho mít rád. Kdo je naplněn radostí ze všeho, čím smí být, ten dokáže i lehce a hravě jednat. (Vojtěch Macek)

http://res.claritatis.cz/download/MONITOR-2010-27.pdf

Po třicet let před svoláním koncilu byl Yves Congar jednou z klíčových postav teologické obnovy katolicismu ve 20. století. Celá desetiletí byl Římu podezřelý; nakonec se však dožil toho, že Druhý vatikánský koncil jeho myšlenky v církvi ospravedlnil.

„Až uděláte vše, co vám bylo přikázáno, řekněte: jsme jen neužiteční služebníci; udělali jsme, co jsme byli povinni.“ (Lk 17,10)  

Tento postoj je pro Congarovu spiritualitu typický. Píše: „Celý život jsem strávil v duchu Jana Křtitele, přítele Ženichova. Vždy jsem myslel, že člověk se nemá po ničem sápat, ale být spokojen s tím, co mu bylo dáno. Pro každého je to jeho „logiké latreia“, duchovní oběť, osobní cesta posvěcení. Vzal jsem proto, co mi bylo dáno; snažil jsem se vždy dělat dobře to, co se ode mne žádalo.“ Když mu někteří biskupové donesli zvěst, že má být jmenován kardinálem, zapsal si: „Nikdy jsem nehledal nic jiného, než abych byl tam, kde mne chce mít Bůh, abych mu sloužil.“ Přisvojil si motto papeže Jana: „Poslušnost a pokoj“.

http://www.teologicketexty.cz/casopis/2003-1/Koncil-uskutecnil-vizi-Y-Congara.html