Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Poslání a cíl ADS
 
 
Kristus sám zjevuje, „že Bůh je láska“ (1 Jan 4,8), a zároveň nás učí, že základní zákon lidské dokonalosti, a tedy také přetvoření světa, je nové přikázání lásky. Ty, kdo věří božské lásce, ujišťuje, že se všem otevírá cesta lásky a že snaha o uskutečnění všelidského bratrství není marná. Zároveň vybízí, abychom tuto lásku neuplatňovali jen ve velkých věcech, ale především v běžných životních okolnostech. Pro všechny nás hříšníky podstoupil smrt (Jan 3,14-16; Řím 28,18.) a svým příkladem učí, že je také třeba nést kříž, který tělo a svět klade na ramena těm, kdo hledají mír a spravedlnost. 
                                                       GAUDIUM ET SPES 38
 
 
ADS je dílo výslovně zaměřené na modlitbu, proto poustevnictví osobní, vojenské a ekumenické. Poustevnický život, který je zakořeněn v modlitbě za celou všeobecnou církev a za armádní svět, se zřetelem na všechny, kteří vykonávají pastorační službu mezi armádními a silovými složkami, bez rozdílů náboženské denominace nebo politické orientace.
 
 
Kdybych to činil ze své vůle, mám nárok na odměnu; jestliže jsem byl povolán, plním svěřený úkol. Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. Židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem – i když sám pod zákonem nejsem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona – i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus. Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl.
                                                        (1Kor 9: 17,19- 23)
 
 
Berte na sebe břemena
 
jedni druhých, tak naplníte
 
zákon Kristův. 
 
(Gal 6, 2)
 

bearing_burdens.jpg

 dailyencouragement.wordpress.com
 
Modlitba za členy duchovní služby AČR je žádoucí, nápomocná a potřebná z hlediska náročnosti prostředí, ve kterém žijí a působí. Pokud vzniknou v budoucnu další duchovní služby v jiných podobných složkách, členové ADS, se budou za členy vzniklé duchovní služby také modlit. Hlavní myšlenka, která prolíná celým dílem ADS je: pomáhat, snášet, snímat a nést břemena každodenního života a předávat útěchu.
 
 
 
 
Make Me A Servant
Written by Kelly Willard
 
 G         Em7      Am7        D7sus D7
Make me a servant, humble and meek
Am7           D7      C/G    G  C/G G     B7
Lord, let me lift up, those who are weak.
Em          Em/D          Dm/C#       Cm6
And may the pray'r of my heart always be;
G/B       Am7      G/B         C6/9
Make me a servant, make me a servant,
G/D       D7sus    C/G    G
Make me a servant, today.