Jdi na obsah Jdi na menu
 


Teologie ADS

 

Hle Beránek Boží, který snímá

 

behold-the-lamb-of-god.jpg

          

hříchy    světa“

(Jn 1, 29)

                                                               

                                                                  (obrazek) angel45.xanga.com 

ARMÁDA DUCHA SVATÉHO (ADS) stojí na slovech Jana Křtitele „Hle Beránek Boží, který snímá hříchy světa“ (Jan 1, 29)
  
VERITAS DOMINI VINCIT – PRAVDA PÁNĚ ZVÍTĚZÍ
 
„A takto zjevená hluboká pravda o Bohu a spáse člověka září nám v Kristu, který je prostředník a zároveň plnost veškerého zjevení.“ (Dei Verbum 2)
 
Ve svém znaku má DS AČR beránka s křížem. Symbol beránka takto popisuje i náš nejvyšší Pastýř.
 
„Svatý otec při zahájení svého pontifikátu řekl: „Symbol beránka má ještě další aspekt. Ve starobylém Východě bylo zvykem, že králové se označovali za pastýře svého lidu. Byl to obraz jejich moci, cynický obraz: národy byly pro ně jako ovce, s nimiž pastýř mohl nakládat podle libosti. Zatímco pastýř všech lidí, živý Bůh, se sám stal beránkem, postavil se na stranu beránků, těch, kteří jsou pošlapáváni a zabíjeni. Právě tak se On zjevuje jako pravý pastýř: „Já jsem dobrý pastýř… Dávám svůj život za ovce“, říká Ježíš o sobě (Jan 10, 14) Bůh, který se stal Beránkem, nám říká, že svět byl spasen Ukřižovaným a ne těmi, kteří ho na kříž přibíjeli. Bůh byl vykoupen trpělivostí Boha a zničen netrpělivostí lidí.“[1]
 
Modlitba, která se stala vlastní modlitbou DS AČR od r. 2004 
…Prosíme o dar moudrosti,
abychom dokázali rozeznávat dobro od zla.
…Amen. (Z modlitby vojenských duchovních)[2]
 
Na tuto modlitbu navazuje celodenní modlitba vojenského poustevníka.
 

[1]             [1]              BENEDIKT XVI. Církev je živá, protože Kristus je živý.
[2]             [2]              Duchovní služba AČR Veritas Domini vincit – Pravda Páně vítězí. Vydalo Ministerstvo obrany ČR. 

 

 

Agnus Dei

Written by Michael W. Smith

G              C
Alleluia, Alleluia
                        G
For our Lord God Almighty reigns
             C
Alleluia, Alleluia
                        G
For our Lord God Almighty reigns
     C
Alleluia
  G   C  G
Holy, Holy
        C    G        D
Are You Lord God Almighty
              C
Worthy is the Lamb

Worthy is the Lamb
          G
You are Holy
C  G         C    G          D
Holy are You Lord God Almighty
               C
Worthy is the Lamb

Worthy is the Lamb
  G
Amen

http://www.worshiparchive.com/song/agnus-dei