Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čtenářský koutek pro duši

Kto boli tí sedemdesiatdva pozvaní na hostinu? Číslo je vybraté pre svoju symbolickú hodnotu, aby zdôraznilo prítomnosť zástupcov celého sveta (sedemdesiat a sedemdesiat dva sú čísla, ktoré sa vzťahujú na „rodinu národov“ v knihe Genesis). Medzi tými sedemdesiatimi dvomi sú možno ľudia z našej farnosti: niektorí silne veriaci, iní možno nie až tak veľmi. Všetci boli potom poslaní, a išli „všade“ a Satan padal z neba ako blesk.
Dnes tých sedemdesiatdva je zhromaždených tu, v tomto chráme. A sme pozvaní, aby sme šli a spôsobili satanovi kolaps, a to odmietaním zla v našom každodennom živote. Nájdi si spoločníka a poberte sa na túto misiu spolu!

http://www.upc.uniba.sk/index.php/liturgicke-texty-mainmenu-161/107-komentare-k-citaniam-c/1686-14-nedela-cez-rok-c-komentare-4-7-2010

 

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát

(učedníků),

 

c39.jpg

poslal je před sebou po dvou do všech měst

a míst, kam chtěl sám přijít…

Lk 10,1-12.17-20
 

Nemělo by se pod vlivem tohoto evangelia jen přemýšlet o tom, že je kněží málo, že je tedy třeba se modlit, aby jich bylo více. Především : nejde o realizaci lidských přání a projektů, ani o budování fungujícího církevního systému, ani o to, zda bude celé území pokryto farami a farnostmi. V tomto evangeliu jde výrazně o to, že v Ježíši přichází Boží království, že on Boží dar osobně přináší a že potřebuje dělníky na to, aby mu připravili cestu, popřípadě spolupracovali s ním na žni. Všechna naše církevní konání (mše, poutě, kázání, zpovídání, atd.) mají svůj základní a nezbytný smysl tehdy a jen tehdy, když v nás připravují cestu Ježíši a jsou spoluúčastna na žni. Negativně: každá církevní i osobní činnost, která zatemňuje, stírá rozdíl mezi dobrem a zlem, která není jasně proti zlu nebo která si libuje sama v sobě a není připravováním cesty Kristu, má sotva své oprávnění, není "dělnickou činností" ve smyslu tohoto evangelia, i kdyby na ní ten člověk padal vysílením.
http://www.pastorace.cz/Kazani/14-nedele-v-mezidobi-C-Stul-slova.html

 

14.

neděle v mezidobí

5.7.2020

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

 

EVANGELIUM

Lk 10,1-12.17-20

'Pokoj tomuto domu!'

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků) , poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim:
"Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte.
Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: 'Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: 'Přiblížilo se k vám Boží království!'

 

„Ježíšův pastorační model“.

1) „Sloužit spolu“ – učedníci byli rozesláni ve dvojicích, aby si mohli vzájemně pomáhat a důvěryhodněji dosvědčovat evangelium. Jak vidíme i z jiných biblických textů, tato praxe se velmi osvědčila – a dokonce i „velký svatý Pavel“ míval průvodce na svých cestách. „Společná služba“ je lékem proti individualismu, malomyslnosti, sebestřednosti (která se snadno vetře do života „osamoceného vojáka“). Je na nás hledat a najít konkrétní způsob prožívání „společného pastoračního působení“.

2) Služba má být nesena skromností (svobodou od majetku) a důvěrou v Boží prozřetelnost. Bohatství totiž „zatěžuje“ při cestě – a při službě. Proto je nutné „kráčet nalehko“… a s lehkostí. Nakolik při naší pastoraci potřebujeme a používáme různé prostředky (např. média), natolik to má být s ryzím postojem svobody a odpoutanosti. Mnohé prostředky a pastorační vymoženosti mohou přehlušit službu, která se pak opírá o „účinnost“ prostředků, a ne o živého Krista. Velmi zajímavý je dopis, který napsala Matka Tereza jistému dobrodinci, aby odmítla  finanční dary z toho důvodu, aby sestry prozatím využívaly prostředky k dispozici a „nehromadily bohatství“ – a tak nepřestaly důvěřovat v Boží prozřetelnost. I v tomto bodě se však budou lišit konkrétní aplikace Ježíšova pokynu („chudoby ve službě“ a odkázanosti na Boha). Základní však je, aby byla živá víra v Boží „primát“ – a že bez něho „ani krok“.

3) Středem hlásání má být „Boží království je blízko, Bůh je tady, je tu pro nás“. Při hlásání je možné „plýtvat“ mnoha slovy, hovořit vznešeně o duchovních pravdách, ale přitom nechat posluchače tam, kde jsou – a nevést je k Bohu. Přitom „tou základní melodií“ kázání má být „ujištění o Boží blízkosti“. Na tuto melodii se pak mohou zahrát různé variace (líbivými slovy a hlubokými myšlenkami).

4) Apoštol má před očima, že bojuje proti „temným silám“ (Ef 6,12) – zároveň se však vyhýbá démonizování a „černobílému pohledu na svět“. K účinnému boji proti zlu je třeba začít… od sebe – poctivě demaskovat projevy zla a hříchu ve svém životě, učit se rozlišovat projevy dobrého a zlého ducha (a prosit o rozlišování!). Tím se apoštol učí demaskovat zlo i v životě druhých – a prosit za osvobození od zlého a od hříchu (to se nemá směšovat s exorcismem, který je vyhrazený pověřené osobě při rozvázání posedlého člověka).

5) Služba nemocným spojená s modlitbou. Jako Boží děti se můžeme „svobodně a bez zábran“ modlit za uzdravení nemocného – a zároveň ponechat moudrému Otci svobodu, zda dotyčného uzdraví, nebo posílí k nesení životních obtíží. Evangelium nám vrací odvahu modlit se za uzdravení – vrací nám víru, že Ježíš je mocný a zasahuje: někdy uzdravením, jindy posílením víry a „vnitřního člověka“.

Před námi jsou tedy velké výzvy, abychom hledali cesty, jak aplikovat a konkretizovat „Ježíšův pastorační model“.
http://www.pastorace.cz/Kazani/14-nedele-v-mezidobi-C-Jezisuv-pastoracni-model.html

 

p style=

 

Rubriky

rok A

Příspěvků: 41

rok C

Příspěvků: 57

rok B

Příspěvků: 59

Příspěvky

28.neděle v mezidobí A

9. 10. 2014

 

27. neděle v mezidobí A

2. 10. 2014

 

26 neděle v mezidobí - Slavnost sv. Václava

25. 9. 2014

 

25. neděle v mezidobí A

17. 9. 2014

 

24. neděle v mezidobí A (Svátek Povýšení sv. kříže) 14.9.2014

10. 9. 2014

 

23. neděle v mezidobí A

3. 9. 2014

 

22 neděle v mezidobí A

25. 8. 2014

 

21. neděle v mezidobí A

13. 8. 2014

 

20. neděle v mezidobí A

12. 8. 2014

 

19. neděle v mezidobí A

2. 8. 2014

 

18. neděle v mezidobí A

17. 7. 2014

 

17. neděle v mezidobí A

16. 7. 2014

 

16. neděle v mezidobí A

12. 7. 2014

 

15. neděle v mezidobí A

9. 7. 2014

 

14. neděle v mezidobí A

2. 7. 2014

 

13 neděle v mezidobí - Slavnost sv. Petra a Pavla 29.6.2014

25. 6. 2014

 

12. neděle v mezidobí A

20. 6. 2014

 

3.neděle velikonoční B

20. 4. 2012

 

Velký pátek B

6. 4. 2012