Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitba za duchovní potřeby všech Armádních složek České republiky

 

   

  

Pokud se ty znechutíš, jim ochabnou ruce
 
Pokud ty zpomalíš, oni zůstanou stát
 
Pokud ty jdeš vpřed, oni budou běžet
 
Pokud ty nabídneš ruku, oni dají život
 
Pokud se ty modlíš, oni budou svatí
 
(Překlad ze Slovenštiny Vojtěch T.)
 
 

fotografieads-original-pavla.jpg

 

Představte si, kdyby vyšlo nařízení, že rodiče mají mluvit se svými dětmi třeba šestkrát denně a někdo by to striktně dodržoval. Ráno - v poledne - po obědě - večer - před spaním by prohodil se svým potomkem dvě tři věty a bylo by to. Nikdo by mu nemohl nic vytknout. Byl by to vztah? Byla by v tom láska? Bylo by to spíš jako v blázinci. Nikoho ani nenapadne dělat to takto. Ale bohužel křesťany občas napadne takhle se modlit. Ráno v poledne a večer, nebo ráno a večer řekne nějakou modlitbu a má vystaráno. Je to ale vztah? Může v tom růst láska k Bohu? Je zřejmé, že ne. Tak, jak musí spolu lidé hovořit: Dlouze i krátce, v klidu i při práci či za poklusu, právě tak různorodě, ale často, ba pořád, musí být člověk skrze modlitbu v kontaktu s Bohem. Proč? Aby se mu vše dařilo? To by byla pověra. Aby neměl černou čárku - hřích? To by byla jen otrocká bázeň. Je to zapotřebí proto, aby náš vztah s Bohem nezemřel, nestagnoval, aby se konal, aby rostl.
 

 

Modlitba za duchovní potřeby všech
 
Armádních složek České republiky
 
 

Ranní modlitba:

Pane Ježíši, prosíme v tento začínající den i celý život, ať Duch Svatý učiní mne i mé bližní nástrojem pokoje. Dej, abych následoval(a) Snoubenku Ducha Svatého, Pannu Marii, a v každém okamžiku žil(a) její “Ano“. Chci ho naplnit věrnou a bdělou stráží ve službě Ducha Svatého.
 
7.00    Duchu Svatý, korunuj darem moudrosti
mé srdce a srdce těch, kteří se o mne starají a jsou spojeni s Hlavním kaplanem v Duchovní službě AČR.
9.00    Duchu Svatý, korunuj darem rozumu...
mé srdce a srdce těch, kteří se o mne starají a jsou spojeni s Hlavním kaplanem v Duchovní službě AČR.
11.00 Duchu Svatý, korunuj darem rady
mé srdce a srdce těch, kteří se o mne starají a jsou spojeni s Hlavním kaplanem v Duchovní službě AČR.
13.00 Duchu Svatý, korunuj darem síly
mé srdce a srdce těch, kteří se o mne starají a jsou spojeni s Hlavním kaplanem v Duchovní službě AČR.
15.00 Duchu Svatý, korunuj darem poznání
mé srdce a srdce těch, kteří se o mne starají a jsou spojeni s Hlavním kaplanem v Duchovní službě AČR.
17.00 Duchu Svatý, korunuj darem zbožnosti
mé srdce a srdce těch, kteří se o mne starají a jsou spojeni s Hlavním kaplanem v Duchovní službě AČR.
19.00 Duchu Svatý, korunuj darem bázně Boží
 
. 
Večerní modlitba:
 
Děkuji, můj Beránku, že mě Tvá moc uschopňuje, abych pomáhal(a) v nesení a snímání břemen a starostí všedního dne a v předávání útěchy tím, že Duchu Svatému předkládám úpěnlivou prosbu o jeho vznešené dary pro duchovní službu ve všech armádních složkách v čele s Hlavním kaplanem.
 
Prosím, Tebe, Beránku, který snímáš hříchy světa, sejmi z nás každodenní slabosti a selhání, abychom byli schopni Tvou milosrdnou láskou opravdově milovat své bratry a sestry.
 
Ty jsi Pánem času a lidských dějin, který žiješ a vládneš minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Prosíme o pokojný odpočinek skrze Tebe, s Tebou a v Tobě. Buď naší Cestou, Pravdou a Životem. Amen.
 
Stráž vojenského poustevníka končí večer ve 21.00 hod.
 
                                                                                       
Uvedená modlitba duchovně navazuje na prosbu o sedm darů Ducha svatého, která se stala vlastní modlitbou DS AČR od r. 2004. A taktéž je součástí Dokumentu osobního, vojenského a ekumenického poustevnictví.
                                                            www.armadads.estranky.cz