Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitba za duchovné potreby Armádnych zložiek Českej republiky

fotografieads-original-pavla.jpg
Armáda Ducha Svätého

Modlitba za duchovné potreby Armádnych zložiek Českej republiky

 

 

 

 

Ranná modlitba: 

Pane Ježišu, prosíme v tento začínajúci deň i celý život, aby Duch Svätý urobil mňa i mojich blížnych nástrojom pokoja.

Daj, aby som nasledovala Snúbenicu Ducha Svätého, Pannu Máriu, a v každom okamihu žila jej „Áno.“ Chcem ho naplniť vernou a bdelou strážou v službe Ducha Svätého.

7.OO Duch Svätý, korunuj darom múdrosti...
moje srdce a srdce tých, ktorí sa o mňa starajú a sú spojení s Hlavným kaplánom v Duchovnej službe AČR. 

9.OO Duch Svätý, korunuj darom rozumu ...
moje srdce a srdce tých, ktorí sa o mňa starajú a sú spojení s Hlavným kaplánom v Duchovnej službe AČR.

11.OO Duch Svätý, korunuj darom rady ..
moje srdce a srdce tých, ktorí sa o mňa starajú a sú spojení s Hlavným kaplánom v Duchovnej službe AČR.

13.OO Duch Svätý, korunuj darom sily ...
moje srdce a srdce tých, ktorí sa o mňa starajú a sú spojení s Hlavným kaplánom v Duchovnej službe AČR.

15.OO Duch Svätý, korunuj darom poznania ...
moje srdce a srdce tých, ktorí sa o mňa starajú a sú spojení s Hlavným kaplánom v Duchovnej službe AČR.

17.OO Duch Svätý, korunuj darom zbožnosti ...
moje srdce a srdce tých, ktorí sa o mňa starajú a sú spojení s Hlavným kaplánom v Duchovnej službe AČR.

19.OO Duch Svätý, korunuj darom bázne Božej ..

 

Večerná modlitba

Ďakujem, môj Baránok, že ma  Tvoja moc uschopňuje, aby som pomáhala v nesení a snímaní bremien a starostí všedného dňa a v poskytovaní útechy tým, že Duchu Svätému predkladám úpenlivú prosbu o jeho vznešené dary pre duchovnú službu vo všetkých armádnych zložkách na čele s Hlavným kaplánom.

Prosím, Ťa, Baránok, ktorý snímaš hriechy sveta, zober z nás každodenné slabosti a zlyhania, aby sme boli schopní Tvojou milosrdnou láskou skutočne milovať svojich bratov a sestry.

Ty si Pánom času a ľudských dejín, ktorý žiješ a vládneš minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Prosíme o pokojný odpočinok skrze Teba, s Tebou a v Tebe. Buď našou Cestou, Pravdou a životom. Amen.                    

Stráž vojenského pustovníka končí večer o 21.00 hod.

 

Vojenský kostol

Sv. Jana Nepomuckého

Kanovnická 72/5

118 00  Praha 1                                                                                       

www.armadads.cz

Uvedená modlitba naväzuje na prosbu o sedem darom Ducha Svätého, ktorá sa stala vlastnou modlitbou DS AČR od r. 2004. A taktiež je súčasťou Dokumentu osobného, vojenského a ekumenického pustovníctva. 

 Preklad: Marta Vančová