Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie vzniku

 

 

Hospodine, pomiluj ny

Hospodine, pomiluj ny!
Jezukriste, pomiluj ny!
Ty, spase všeho mira,
spasiž ny i uslyšiž,
Hospodine, hlasy našě!
Daj nám všěm, Hospodine,
žizn a mír v zemi!
Krleš! Krleš! Krleš!
 
 
Vysvětlivky staročeských a zbytkových staroslověnských formulací: pomiluj ny = smiluj se nad námi, spase = spasiteli mira = světa, spasiž ny i uslyšiž = spas nás a vyslyš, žizn = hojnost, mír = pokoj, Krleš= Kyrie eleison (Pane, smiluj se)
 
Hospodine, pomiluj ny je nejstarší známou českou duchovní písní. Vznikla zřejmě na přelomu 10. a 11. století. Jedná se o chorál jednoduché formy s 8 verši, bez rýmu a strofického členění.
Prapůvod skladby lze vidět ještě v odkazu cyrilometodějského působení a její definitivní verze vznikla v době, kdy staroslověnština zápasila s latinou a přijímala do sebe české prvky.
Autorství písně bylo připisováno přímo svatému Vojtěchu. Ačkoli to nebylo potvrzeno, mohlo tomu tak být, protože je prokázáno, že sv. Vojtěch hudbu skládal – v době svého polského pobytu složil např. píseň „Boga-Rodzica“ (Bohorodička), kterou Poláci zpívali jako píseň bojovou
 
  

Dílo je pod ochranou sv.

Vojtěcha a sv. Johanky z Arcu 

 

adalbert_of_prague.gif.jpg

Kardinál František Tomášek o Velikonocích roku 1987 vyhlásil desetiletý program duchovní obnovy českého národa k 1000. výročí smrti sv.Vojtěcha. Jak bylo známo, každý rok byl zasvěcen českým svatým. Taktéž rok sv. Jana Nepomuckého Neumanna se slavil v  roce 1991 v katedrále v Prachaticích  (byla  v rekonstrukci - obložená lešením), kterou navštívil Otec kardinál František Tomášek a kde zazněla tato věta: 

 
„Je třeba obnovit duchovní chrám sv. Vojtěcha!" 
 
 
joan_of_arc.jpg
Tato výzva Otce kardinála Františka Tomáška se dotkla mého nitra a tím, se začalo uskutečňovat dílo ADS. Bylo započato skrytým způsobem v „Duchovní obnově národa“ jeho pokračování je v projektu duchovních služeb. Nyní v duchovní službě AČR.
                                                                                  lenarpoetry.blogspot.com