Jdi na obsah Jdi na menu
 


AEROPAG (Štafle Sv Pavla)

                                                                                       octavianracu.wordpress.com                       

 

aeropag.jpg 

1Kor 1,18-25
 
Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Je psáno: ‚Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.‘ Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.  
                                                           
Úvodná modlitba
 
Nebeský Otče, s vierou beriem Sväté písmo.
Verím, že obsahuje slová, ktoré majú byť svetlom na mojej životnej ceste.
Pane Ježišu, láskou k tebe mi rozohrej srdce, ako horelo emauzským učeníkom, keď si im vysvetľoval Písmo a daj, nech ťa hlbšie spoznám aj pomocou slov svätého Pavla.
Duchu Svätý, ty si vnukol svätému Pavlovi, čo má napísať, prosím ťa, pomáhaj mi pochopiť jeho slová a daj mi silu podľa nich žiť a milovať Cirkev.

Svätý Pavol, my ťa pozorne počúvame aj ako silného učeníka, ktorému v slabosti stačí Kristova milosť; vypros nám milosť, aby sme sa prehĺbili vo vzťahu s Kristom a s jeho Cirkvou.
                                       Amen
 
 

jesus-on-the-cross.jpg

 
 
Božia múdrosť, ktorá sa zjavuje v Ukrižovanom presahuje a ruší ľudskú múdrosť („Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde mudrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? “ 1,20). Múdrosť sveta predstavuje životný štýl a rebríček hodnôt: to čo sa v živote pokladá za dôležité. Pavol neodmieta múdrosť ako takú, ale tých, ktorí hľadajú pravdu iba na základe ľudskej múdrosti a ešte sa vyvyšujú nad iných na základe svojich schopností. 
Ukrižovaný Boh presahuje ľudské myslenie a logiku6Pavol ukazuje, že ku kresťanstvu kríž nielen patrí, ale že stojí v jeho strede. Je jeho podstatou a bez neho by kresťanské posolstvo stratila svoj zmysel. Bez kríža by evanjelium bolo iba „cvendžiaci kov a zuniaci cimbal“ (1Kor 13,1), alebo prasknutý zvon. Bolo by ako soľ, ktorá keď stratí chuť, nie je nanič, vyhadzuje sa ľudia po nej šliapu (Mt 5,13). Sám Pavol zdôrazňuje potrebu soli (Kol 4,6 „Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať“). Akákoľvek snaha hlásať evanjelium bez kríža, alebo ustupovať z jeho požiadaviek robí z neho karikatúru, ktorá nedokáže zaujať a osloviť
Kríž ukazuje iné hodnoty. Byť na strane kríža znamená prijať Božiu logiku: zanechať tendenciu všetko vlastniť, všetko držať v rukách a všetko si zabezpečiť – to je múdrosť tohto sveta
Bláznovstvo kríža prináša iné hodnoty: dobrovoľne sa postaviť na posledné miesto, vzdať sa získaných výhod, nezištne poslúžiť, obetovať sa za druhého a ponížiť sa podľa vzoru Krista ako to vyjadruje Pavol v kristologickom hymne listu Filipanom: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži“ (Fil 2,5-8)                                 http://abu-bratislava.sk/
     
Ponížiť sa, vzdať sa vlastnej sily, svojich schopností a možností dnes nie je moderné. Ale práve uponíženie sa umožňuje vyniknúť Božej sile.
                                                                                                                   “…Církev zůstává i do budoucna misionářskou, protože misijní charakter je součástí její podstaty. Po pádu velkých evropských křesťanství nepřátelských ideologií, nejprve nacismu a pak komunismu, je zcela nezbytné, aby se mužům a ženám Evropy znovu zprostředkovala osvobozující zvěst evangelia. Kromě toho, jak pravý encyklika Redemptoris misio, se ve světě opakuje situace athénského Areopágu, kde mluvil svatý Pavel. “Areopágů” je dnes mnoho a mají různou podobu, protože pole současné civilizace a kultury, politiky i ekonomie, jsou velmi široká. Čím vice se Západ odděluje od svých křesťanských kořenů, tím vice se stává misijním územím ve formě nejrůznějších “areopágů”.
                                            TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE  Čl. 57
 

   

"God's Own Fool"
Michael Card
From the album "Scandalon"
---------------------------

   C           G     C
It seems I've imagined Him all of my life
     F    C     G
As the wisest of all of mankind
    F      C     G     Am G-F
But if God's holy wisdom is foolish to man
          Gsus-G   C
He must have seemed out of His mind
   F     C   G     C
For even His family said He was mad
     F       C     Gsus-G
And the priest said, "A demon's to blame,"
  F      C      G      Am G-F
So God in the form of this angry young man
           Gsus-G   C  --->(run to F)
Could not have seemed perfectly sane

Chorus:
   F      C      G       C
When we in our foolishness thought we were wise
Am             F    
He played the fool and He opened our eyes
C        F     G       Am
When we in our weakness believed we were strong
       F     G      C  --->(run to F)
He became helpless to show we were wrong
  F    C   G     C
And so we follow God's own fool
   F    C     Gsus-G
For only the foolish can tell
  F     C - G - Am G-F
Believe the unbelievable
       Gsus-G  C
And come be a fool as well

Verse 2:
So come lose your life for a carpenter's Son
For a madman who died for a dream
Then you'll have the faith His first followers had
And you'll feel the weight of the beam
So surrender the hunger to say you must know
And the courage to say I believe
Let the power of paradox open your eyes
And blind those who say they can see

Repeat Chorus (run to F)

End:
  F    C   G     C
And so we follow God's own fool
   F    C     Gsus-G
For only the foolish can tell
  F     C - G - Am G-F
Believe the unbelievable
       Gsus-G  C
And come be a fool as well

http://www.christianguitar.org/csong530/Michael-Card-God's-Own-Fool