Jdi na obsah Jdi na menu
 


12. neděle v mezidobí B

Již minulou neděli jsme se zastavili nad otázkou lidské slabosti. I tentokrát budeme v úvahách pokračovat. Ježíš v evangeliu totiž stále více odhaluje, kdo vlastně je. Podobně také v prvním čtení čteme kratičký úryvek z uchvacující Boží řeči k Jobovi. V jakého Boha jsme uvěřili? Je to Bůh blízký člověku, který však zůstává mocným Bohem?

http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/12-nedele-v-mezidobi-cyklus-B-1.html

 

burka.jpg

 

Křesťan je povolán být odvážným ve vlastní slabosti. Situace z loďky mluví o našem strachu. Když nastala na moři bouře a přes loď se začaly převalovat vlny, učedníci volají: „Pane, zachraň nás! Hyneme!" Strach je pokušením od démona. Je to strach jít dopředu Pánovou cestou. Existuje pokušení, které říká, že lépe bude zůstat v bezpečí. Avšak to je egyptské otroctví! Mám strach jít vpřed, mám strach z toho, kam mne Pán povede. Strach však není dobrým rádcem. Ježíš častokrát říkal: „Nemějte strach!" Strach nám nepomáhá. Když Ježíš utišil rozbouřené moře, učedníci na lodi žasli.

I my též tváří v tvář hříchu, stesku a strachu se máme vždy obracet k Pánu. Hledět na Pána, rozjímat o Pánu. To v nás vzbudí krásný úžas z nového setkání s Ním. Řekněme: „Pane, mám toto pokušení, chci zůstat v této hříšné situaci. Pane, chce se mi poznat, jaké to je. Pane, mám strach." A apoštolové hleděli na Pána a řekli: „Pane, zachraň nás! Hyneme!"A užasli v novém setkání s Ježíšem.

Nebuďme naivní, ani vlažní křesťané, nýbrž stateční a odvážní. A naše odvaha se projeví tím, že překonáme strach a budeme stále hledět na Pána. papež František 2. 7. 2013

http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=553

 

 

12.

neděle v mezidobí 

 

 

EVANGELIUM

EVANGELIUM

Mk

4, 35-41
Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře.


Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: "Přeplavme se na druhý břeh!" Rozpustili tedy zástup a vzali Ježíše s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním.
Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď a ta se už plnila vodou. On však le-žel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: "Mistře, je ti to jedno, že hyneme?" Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: "Mlč! Buď zticha!" A vítr ustal a zavládlo úplné ticho.
Jim pak řekl: "Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru? " Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali si mezi sebou: "Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?
"

 

Slavnost Narození

sv. Jana Křtitele

 

 

Úcta a tradice

24. červen je doba slunovratu, nejdelší den v roce. Především ve středověku patřil Janův den k nejvýznamnějším svátkům, slavil se poutěmi, procesími a lidovými slavnostmi. Nejznámějším zvykem o svátku sv. Jana je asi tzv. svatojánský oheň, který se zapaluje v předvečer 24. června. Od 10. století se při něm prokazatelně pije svatojánská „láska“, víno posvěcené v kostele. I vodě ve studni se věnuje na sv. Jana zvláštní pozornost. Jan Křtitel je nejčastěji znázorňován s beránkem.
https://udalosti.signaly.cz/0906/narozeni-sv-jana-krtitele

K ZAMYŠLENÍ

Jméno totiž není jen rozlišovací označení, na to by docela dobře stačila třeba jenom čísla. Jméno značí též poslání a úkol, to co rodiče od dítěte očekávají, co si přejí, aby dokázalo. Proto je někdy kolem jména pro dítě i mnoho dohadování. My jsme dnes v evangeliu také slyšeli o dohadování kolem jména. Otec Zachariáš trval proti všemu příbuzenstvu na jménu Jan. Proč je to tak udivovalo? Protože má zvláštní význam: Přeloženo z hebrejštiny znamená: Bůh je milostivý. Tatínek chtěl, aby se jeho syn stal ve svém životě hlasatelem pravdy, že Pán Bůh je milostivý, že je dobrý.

Jméno Jan je tedy veliké a krásné jméno, a sluší se, abychom všem Janům, Jendům a Honzíkům k jejich dnešnímu svátku pogratulovali. A co ostatní, co se nejmenují Jan, Bohumil, Věra nebo Kristina, co mají jen jména obyčejná jako Jirka, Jarka či Marta? Žádné jméno není obyčejné. Každé má svůj smysl a krásný význam. A všichni máme také své poslání. Vždyť jsme byli pokřtěni ve jménu Kristově. Jsme tedy všichni Kristiáni a Kristiny. Jsme křesťané a to nás zavazuje, abychom splnili své křesťanské životní poslání.
http://rkc-jestrebihory.pontte.eu/Dokumenty/24-6-Sv-Jan-K%C5%99t.pdf