Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. 3. 2014

 

images.jpg

„Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš!“
(Gn 3,19)
 
 
Tieto slová vyslovil po prvý krát Boh a povedal ich Adamovi, keď upadol do hriechu. Dnes sa nimi Cirkev obracia na každého kresťana, aby mu pripomenula pravdu tohto života, na ktorú človek zabúda.
 
Tá pravda je: sláva tohto života raz pominie a premení sa na prach, nezabúdaj na to, človeče! Konaj pokánie! 
 
 
„Postní období pro mne jako věřícího křesťana neznamená jen to, jak by si mohli lidé nevěřící myslet, že si o Popeleční středě a na Velký pátek nedám maso. Smyslem postní doby je nejen něco si odepřít, ale především budovat vnitřní sebekázeň. Je to čas, kdy je možné upravit si hodnoty a vztahy, člověk najednou zjišťuje, že to, co pro něj bylo neodmyslitelnou součástí života, může snadno postrádat. Například když se usměrním ve sledování televize, mohu tento čas věnovat rodině nebo prospěšným aktivitám pro své okolí. Především je ale smyslem postní doby vnitřní příprava na slavení Velikonoc, tedy smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, a naše sebekázeň v postním období tento prožitek Velikonoc umocňuje,"
Snad duchovní význam Popeleční středy nijak neponížím, když připomenu větu ze slavného románu Zdeňka Jirotky Saturnin, kde doktor Vlach pronáší: „Nejtrestuhodnější forma roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Prožíváme-li delší dobu idylu, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž, že i hřála."
 
 
1.
neděle postní
 
V liturgii doby postní nám Bůh vychází vstříc, reaguje na naše očekávání, všímá si našich bojů a zvěstuje nám, co už pro nás a pro naše osvobození udělal a co hodlá vykonat právě dnes. Každou neděli i ve všední dny nám odhaluje své záměry a postupně nám ukazuje cestu, vedoucí k naší spáse.
 

untitled.png

 
 
EVANGELIUM
Mt 4, 1-11
 Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen.
Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby." On však odpověděl: "Je psáno: 'Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.' " Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, postavilho na vrchol chrámu a řekl mu: "Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: 'Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.' " Ježíš mu odpověděl: "Také je psáno: 'Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.' " Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou horu, ukázal mu všecka království světa i jejich slávu a řekl mu: "To všecko ti dám, jestliže padneš a budeš se mi klanět." Tu mu Ježíš řekl: "Odejdi, satane! Neboť je psáno: 'Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.' " Potom ho ďábel nechal - i přistoupili andělé a sloužili mu.
 
 

 
V súčasnosti sú veľmi populárne rozličné testy zamerané nielen na zábavné účely, ale aj na vážne témy. Testujú sa záujemci o zamestnanie, štúdium, rizikové povolania, majitelia zbrojných preukazov… a pritom sa zisťuje správanie uchádzača, jeho vedomosti, povahové črty, reakcie vo vypätých situáciách atď.
 
Čosi podobné môžeme dnes pozorovať aj u Ježiša. On skôr, ako začal verejne účinkovať, podrobuje sa akémusi testu, ktorý mu pripravil diabol. Veď štyridsať dní sa postil a jeho organizmus bol riadne vyslabnutý. Ale Ježišov duch bol naplnený vnútornou silou a bol skoncentrovaný na diablovu skúšku.
Postní doba nabízí cestu, která nám pomůže otevřít oči a vidět svou slabost i otevřít srdce milosrdné lásce Krista. Postní doba nás vede blíže k Bohu, a tím nám také umožňuje hledět na své bližní a jejich potřeby novýma očima. Kdo se totiž začne dívat na Boha a na Kristovu tvář, uvidí i svého bližního jinýma očima, objeví jeho osobnost, odhalí, co mu je ku prospěchu a co mu naopak škodí, pozná jeho potřeby a trápení.
Postní doba
je příležitostí k tomu,
abychom se obrátili …
… k lásce.