Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. 1. 2014

Druhá neděle v mezidobí navazuje docela plynule na končící vánoční dobu. Proto se znovu otevře příběh křtu Páně, ale tentokrát v podání evangelisty Jana. Společným tématem je opět Kristovo "zjevení", tentokrát ne skrze Otcův hlas, ale skrze svědectví člověka, Jana Křtitele. Na rozdíl od předešlé neděle, toto "zjevení" není už centrem pozornosti samo o sobě, ale "soteriologicky" čili v jeho spásném významu: Kristus přijímá Ducha, aby jej mohl dávat nám. Ježíš je tedy představen jako nositel a dárce Ducha. Zároveň je označen jako Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Nemusíme vidět tyto dvě "funkce" odděleně: on snímá hřích světa právě tím, že dává Ducha. To první jde ruku v ruce s druhým. Duch je tou očišťující vodou, která odplavuje nečistotu hříchu. Duch je tím ohněm spalujícím plevu "prázdného způsobu života" (1 Pt 1,18).

 
 
Jan 1, 29-34
"Hle, beránek Boží,
 

imagescao1xxgc.jpg

 

který snímá hříchy světa!"
 
 
„Hle, to je Boží Beránek!“ Tak nazval Jan Křtitel dnes Pána Ježíše a tak to také slyšíme při každé mši svaté před svatým přijímáním. A kdo jen troche uvažuje, ten ví, co se tím o Pánu Ježíši povídá. Za ta dvě tisíciletí, co nevinný beránek Ježíš obětoval za nás lidi život, za ten čas se svět změnil. Svět ano, ten se změnil, ale člověk, ten zůstává stejný. I dnešní člověk potřebuje spásu stejně, jako lidé tehdejší. I dnešní člověk potřebuje Ježíšovu pomocnou ruku, podanou z kříže, aby se mohl zachránit od nenávisti a násilí, od všeho, co maří lásku mezi lidmi. Když si to takto rozvážíme, budeme dnes a příště s novým porozuměním naslouchat před svatým přijímáním slovům:
 
„Hle, Beránek Boží, ten, který snímá hříchy světa.“ A s novou důvěrou a vděčnou láskou budeme vítat Hosta svého srdce: Ježíše, našeho Vykupitele, Ježíše záchrance, Ježíše Božího Beránka, který snímá hříchy světa.
 
 
 
 
2.
neděle v mezidobí
 
 

jesus-lamb-of-god.jpg

 
 
V evanjeliu Jánovom čítame, že sa Ján Krstiteľ zahľadel na Ježiša a povedal: "Ajhľa, Baránok Boží". Áno, Ježiš je tým Baránkom, ktorého Boh poslal nám, na našu záchranu. Veď si len všimnime tie podobnosti:
- Baránok, ktorého zabíjali Židia, musel byť bez chyby. Presne taký je Ježiš. Veď my by sme takú obeť nevedeli priniesť, lebo všetci sme hriešni. Ale On nikdy hriechu neučinil ani lsti nebolo v Jeho ústach.
- Židovský baránok sa musel celý zjesť, ale jeho kosti sa nesmeli zlámať. Rovnako čítame v evanjeliách že: "...prišli vojaci a polámali kosti prvému a potom aj druhému. Ale keď prišli k Ježišovi a videli že už umrel, nelámali Mu kosti".
- A napokon si všimnime, že Židia svojho baránka zabíjali vždy predvečer sviatku Veľkej noci, teda v piatok. Znamená to, že práve v tom čase, keď na nádvorí jeruzalemského chrámu zomieral židovský každoročný baránok, na Golgote zomieral jedinečný Baránok Boží.
 
EVANGELIUM
 
Jan 1, 29-34
Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa.
Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: 'Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.' Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu." A Jan vydal svědectví: "Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: 'Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.' A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží."
 
 
 
 
SVĚDČIT SVĚTU O KRISTU
 
Celá rodina u Nováků byla vzrušena, když listonoš donesl dopis od policie s pozváním, aby se tatínek dostavil na policejní stanici. A malá Jiřinka už nabírala do pláče: „To tatínek asi něco vyvedl a oni nám ho zavřou do vězení.“ Ale když tatínek přišel domů, všechny je upokojil: „Nic jsem nevyvedl, byl jsem tam pozván jako svědek. Na křižovatce se srazila auta a já to viděl. A tak tam se mnou sepsali protokol o tom, co jsem viděl.“ Svědek je ten, kdo ví a může dosvědčit, jak se něco událo.
 
V dnešním evangeliu vystupuje také svědek: svatý Jan Křtitel, muž známý a vážený v celém izraelském národě, ten tu svědčí o Pánu Ježíši. Když první křesťané začali vypravovat lidem o Pánu Ježíši, co dělal, co říkal, tu se jich lidé ptali: „Odkud to víte? Slyšeli jste to sami na své vlastní uši? Viděli jste to na své oči? Máte na to svědky, kteří to mohou dosvědčit?“ A tu křesťané jmenovali svědky: současníky Pána Ježíše, apoštoly a učedníky. Jejich výpovědi také zapsali, jako např. výpověď Jana Křtitele, kterou dali hned na začátek Janova evangelia. Co dosvědčuje o Pánu Ježíši tento muž, vážený v celém národě do té míry, že jej mnozí považovali za Mesiáše, za Vykupitele?