Jdi na obsah Jdi na menu
 


29 neděle v mezidobí A

 Tu jim řekl:

"Dávejte tedy, co je císařovo, císaři,

 

imageshh1xjiwg.jpg

 

 a co je Boží, Bohu."

Mt 22,15-21

 

Ten, kdo Bohu dává, co Bohu patří, totiž své srdce, svou pozornost, svůj vnitřní a vnější sluch, tomu se také dostane odpověď na mnohé těžké a háklivé otázky.

"Dávejte Bohu co je Boží!" – spontánně zde zaznívá otázka: co patří Bohu? Když nese daň obraz císaře, co nese obraz Boží? Odpověď může znít jen: Boží obraz je vrytý do celého světa, jelikož je stvořitel a vše je jím stvořené. Když nese vše Boží obraz, tak vše patří Bohu, tedy především každý z nás. Peníze dnes nesou tento obraz, zítra nesou obraz jiný. Ale Boží obraz stvoření zůstává pořád stejný. Proto je možné spoléhat se jen na něj, proto můžeme být jen jemu něco "dlužní".

http://www.virc.at/pdf/cesky/A/A_29_c.pdf 

... 

 

 

29

neděle v mezidobí

 

...

EVANGELIUM

Mt 22,15-21

 

Dávejte, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.

 

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný, a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?" Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: "Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!" Podali mu denár. Zeptal se jich: "Čí je to obraz a nápis?" Odpověděli: "Císařův." Tu jim řekl: "Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu."

 

 

„Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi,

a čo je Božie, Bohu"

...

imagesgtu4jbx4.jpg

 

Peniaze, ktoré v tej dobe užívali Židia, niesli obraz cisára a preto mohol Ježiš povedať: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu". Možno trochu smiešne by vyzerala situácia, keby sa táto udalosť odohrala v našom čase a u nás ešte pred zavedením eura a s Ježišom by sa stretli farizeji Slovenského pôvodu a vytiahli by z vrecka 1 Sk, 10 Sk, 50 Sk alebo 100 Sk. Asi by to vyznelo jednoznačne v prospech Boha. Pán Ježiš by mohol odpovedať len: „Dávajte Bohu, čo je Božie!" Nakoniec ani 1.000 Sk by nevyznelo úplne v náš neprospech. „Čo vidíš na tej bankovke?" Farizej by musel priznať: „Kňaza katolíckej cirkvi, Andreja Hlinku!" Pravdepodobnú odpoveď Pána Ježiša si každý domyslí sám. A predsa práve tieto naše „zbožné" peniaze na nás žalovali. Veľmi dobre vystihovali, čo sa deje v každom hriechu. Za čo všetko sme ochotní dať Božiu matku (1 Sk), Kristov kríž (10 Sk), našu Kresťanskú tradíciu (50 Sk) a históriu (100, 200, 500 a 1.000 Sk.). Naše kresťanské peniaze na nás žalovali.)

Nechcem zostať len pri peniazoch a daniach, ale chcem tiež poukázať na inú súvislosť. Peniaze nesú obraz cisára a preto patria cisárovi, človek je na obraz Boha a preto patrí Bohu. Chcem poukázať na vyššiu spravodlivosť, aby človek svoju bytosť odovzdal Bohu a tak našiel Spásu. Sv. Augustín hovorí: „Človek je túžbou Boha, je cieľom jeho lásky." Táto Božia túžba po nás sa realizuje a zhmotňuje v eucharistii. Ježiš chce žiť v každom z nás. Máme urobiť niečo, čo sme už ako deti pri prvom svätom prijímaní naznačili tým, že sme na tento obrad prišli vo svadobnom oblečení. Máme sa vydať Kristovi. Máme sa mu odovzdať tak ako milujúca žena svojmu mužovi a milujúci muž svojej žene. Dovoliť Bohu, aby v nás mohol rozvinúť Život, ktorým je On sám.

Na budúci týždeň bude zbierka na misie, preto vám na záver poviem ešte jeden dobrý vtip: „Ako išli peniaze do neba".

„Najprv sa k nebeskej bráne priblížil zástup drobných mincí a svätí Peter ich privítal: „Poďte požehnané mince do nebeského kráľovstva, vy ste pravidelne chodili do kostola, v nedeľu a niektoré aj vo všedné dni!" Za nimi sa objavil zástup 20, 50 a 100 Sk a sv. Peter ich privítal: „Pre milosrdenstvo nášho Pána poďte aj vy do nebeského kráľovstva, i keď ste chodili do kostola len na Vianoce a na Veľkú noc!" Objavili sa aj vyššie bankovky. Sv. Peter povedal: „Choďte preč, vás som v kostole nikdy nevidel!" Musím upozorniť, že to neboli peniaze z Oravy, lebo tu vďaka vašej štedrosti nechodia do kostola len kovové mince, ale aj cennejšie papierové platidlá, za ktoré vám Veľké Pán Boh zaplať!".

http://www.frantiskani.sk/kazatel/behomroku/na/29.htm