Jdi na obsah Jdi na menu
 


29. 10. 2011

 kreisdekanat.de

 

13343_558343807810_43905343_32768877_2634658_n.jpg

 
(Mt 23, 8 - 12)
Vy však si nedávejte říkat 'mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno 'otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat 'učitel', jenom jeden je váš Učitel - Kristus.
Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
 

13343_558343583260_43905343_32768876_7510059_n.jpg

 
Jako červená nit se dnešním čtením z Bible táhne problém důvěryhodnosti. Prorok Malachiáš obviňuje ve jménu Boha kněze, že selhali ve službě Bohu, ve svém životním nasměrování a v učení lidu a tím se stali nedůvěryhodnými.
A v evangeliu Ježíš kritizuje pokrytectví a ctižádostivost zákoníků a s tím spojenou nedůvěryhodnost. Mějme se však na pozoru, abychom skrze Ježíšovo kázání nepropadli antijudaizmu vůči farizeům a přeslechli to důležité z Ježíšovy řeči. Nejde o kritiku životní praxe farizeů, ale o farizejské jednání v nás samotných!
Proti "farizejskému jednání" stojí jednání Ježíšovo: to je také přesvědčení, že člověk je přijat Bohem, a to jak ve vlastních schopnostech, tak i ve vlastní nedokonalosti a vině. Člověk zde ví, že spása a vykoupení zůstane vždy nezaslouženým Božím darem, který není možno si koupit za žádné střapce a modlitební řemínky, ani žádným čestným místem nebo oslovováním se čestným titulem.
Každému z nás je Bohem určeno jedno správné, dobré a důležité místo v životě. Naše místo na světě je především to, které přispívá k dobru všech. Rozhodnutí, kdo jaké místo dostane před Boží tváří, smíme pokojně přenechat Bohu samotnému.
 

 

 

31.

neděle v mezidobí

Slova svatého evangelia podle Matouše
Mt 23, 1 - 12
 
 

muro11.jpg

 
Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.
 
Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům: "Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech, mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagógách, mají rádi pozdravy na ulicích a když jim lidé říkají 'Mistře'.
Vy však si nedávejte říkat 'mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno 'otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi. Ani si nedávejte říkat 'učitel', jenom jeden je váš Učitel - Kristus.
Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem. Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen."
 
 
 
 

wake-up-option-1-copy.jpg

 
Prebuď sa Cirkev!
 
 
„Cirkev Ježiša Krista, ak budeš používať Božie princípy, budeš vyzerať ako Ja!“
 
"Buďte svätí, lebo ja,
 
Pán, váš Boh, som
 
svätý!!!"
 
(Lv 19,2)
 
Veď všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou. Lebo je napísané: „Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.“ A tak každý z nás sa bude Bohu zodpovedať za seba. (Rimanom14, 10 - 12)
V tejto 14.tej kapitole Rimanom – a on hovorí MY, takže tam budú aj praví veriaci pred súdnym stolcom... Budeme musieť všetci, bez výnimky stať pred súdnym stolcom Kristovým! Nebudeš môcť poslať svojho právnika, nebudeš môcť poslať svojho zástupcu! Ale príde deň... Nezáleží na tom, že tvoji priatelia o tebe svedčia, nezáleží na tom, koľko albumov predáš... Biblia hovorí, že v ten jeden deň sa budem mať postaviť pred Toho, koho oči sú ako oheň a nebudem na Neho schopný ani vzhliadnuť.
 
Všetci vy, čo spievate v (speváckom) zbore, nezáleží na tom, Či ste vo svojej tónine, ale prečo ste v tej tónine. Vedeli by ste si predstaviť všetkých svätých zo všetkých vekov a M... (každý vlož sem svoje meno) stať tam, pred Kristom, ktorého oči sú plne svätosti? Kde to miesto doslova dýcha svätosťou? Kde je všetka vznešenosť hrozivého Boha? A že On bude čítať záznam môjho biedneho života pred všetkými tými svätými všetkých vekov?!
 
Odpovedzte na to Bohu, všetci vy – teológovia, ktorí uvažujete nad mojim učením... Len odpovedzte Bohu na Jeho otázku:
 
„Si čistého srdca?“
 
Alebo ste posadnutí svojou vlastnou krásou a celý váš teologický pohľad je upriamený len na to, ako sa stať šikovnejším, lepším, lepšie vyzerajúcim, viac prosperujúcim! Minula si Boží zámer, Cirkev! Prišli ste na toto miesto len aby ste zarobili peniaze... Tak von s vami! (Marek 11:15-19)
Boh nás chce vyzvať:
„Odložte práve takéto náboženstvo, odložte prázdne zbožné skutky, odložte všetok ten zvod telesnej prirodzenosti.“
 
 
"Buďte svätí, lebo
 
ja, Pán, váš Boh,
 
som svätý!!!"
 
 
(Lv 19,2)
 
To sú Božie slová, nie moje! Keď sa pozerám na Prvotnú Cirkev v Novom Zákone – oni nemali honosné budovy. Nemali platených evanjelistov. Nemali mnoho peňazí. Nemali zriadenú inštitúciu. Nemuseli sa dostať do televízie a tam prosíkať.
 
Ale poviem vám, čo urobili
+
prevrátil tento svet hore nohami!
 
 

Prvé kresťanské spoločenstvo

Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení. (Sk2, 42 - 47)
 
 
 Let The Flame Burn Bright
 

pentecost247.gif

 
 
 
 
                                                   
 
 

savior.jpg

 
Židům 10, 10 - 14
Neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. Každý kněz stojí a koná denně bohoslužbu, znovu a znovu přináší tytéž oběti, ale ty nikdy nemohou navždy zahladit hříchy.
Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží a hledí vstříc tomu, až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu. Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.
 
 
 
 
 
 
 

imagesca68b8e5.jpg

 
Za církev sloužící a chudou
 
Poněvadž jsme nedávno slavili čtyřicáté výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu (1962 - 1965), uvědomujeme si, že existují už dvě generace katolíků, pro něž tato zásadní událost nebyla osobní zkušeností. Už je nás málo, kdo si pamatujeme, jaká byla církev před Druhým vatikánským koncilem, jakým závanem čerstvého vzduchu byl papež Jan XXIII., jaké to bylo zažít zblízka či na dálku drama prvního zasedání a méně dramatickou, ale účinnou realizaci nadějí na reformu a obnovu církve v následujících třech zasedáních. Abychom věděli, co řekl a učinil Druhý vatikánský koncil, je třeba prostudovat šestnáct dokumentů, které vypracoval; k tomu, abychom pochopili smysl, jaký měl koncil jako událost, k tomu jsou dokumenty nedostatečné. K tomu je třeba jít k lidem, kteří pomohli udělat z koncilu to, čím se stal, a u nikoho není schopnost učinit koncil bodem obratu ztělesněna víc než u Yves Congara.
 
Po třicet let před svoláním koncilu byl Congar jednou z klíčových postav teologické obnovy katolicismu ve 20. století. Celá desetiletí byl Římu podezřelý; nakonec se však dožil toho, že Druhý vatikánský koncil jeho myšlenky v církvi ospravedlnil.
 
„Až uděláte vše, co vám bylo přikázáno, řekněte: jsme jen neužiteční služebníci; udělali jsme, co jsme byli povinni.“ (Lk 17,5-10)
 
Tento pocit je pro Congarovu spiritualitu typický. Píše: „Celý život jsem strávil v duchu Jana Křtitele, přítele Ženichova. Vždy jsem myslel, že člověk se nemá po ničem sápat, ale být spokojen s tím, co mu bylo dáno. Pro každého je to jeho „logiké latreia“, duchovní oběť, osobní cesta posvěcení. Vzal jsem proto, co mi bylo dáno; snažil jsem se vždy dělat dobře to, co se ode mne žádalo.“ Když mu někteří biskupové donesli pověsti, že má být jmenován kardinálem, zapsal si: „Nikdy jsem nehledal nic jiného, než abych byl tam, kde mne chce mít Bůh, abych mu sloužil.“ Přisvojil si motto papeže Jana: „Poslušnost a pokoj“.

http://www.teologicketexty.cz/casopis/2003-1/Koncil-uskutecnil-vizi-Y-Congara.html

a-10-mother-teresa-servant.jpg

 
 

imagescaaazp46.jpg

Píseň pro děti
 
 
 
 
 
Moose Song
 
There was a great big moose
Who liked to drink a lot of juice
There was a great big moose
Who liked to drink a lot of juice
 
Chorus:
Singing whoa-oh-oh-oh
Way-oh way-oh way-oh way-oh
Way-oh, way-oh!
Way-oh way-oh way-oh way-oh
 
The moose's name was Fred
He liked to drink his juice in bed
The moose's name was Fred
He liked to drink his juice in bed
 
He drank his juice with care
But he spilt it in his hair
He drank his juice with care
But he spilt it in his hair
 
Now there's a sticky moose
Full of juice...
On the loose... s