Jdi na obsah Jdi na menu
 


19. 9. 2012

Učedníci se dohadují, kdo z nich je největší, protože nerozumí Ježíši, když mluví o své potupné smrti. Když sám syn Boží dopadl ve světě takto žalostně, když svůj pozemský život prohrál, má smysl se bavit o tom, kdo je největší?

( Ježíš )

se posadil, zavolal si svých Dvanáct a

řekl jim:

servant-of-all.jpg

"Kdo chce být první, ať je ze všech

poslední a služebníkem všech."

Mk 9, 30-37

Problém autority a prvních míst, snaha být nad ostatními. To jsou myšlenky liturgických textů této neděle. Tento problém měl Jozue i apoštolové a je to problém každého člověka zraněného hříchem. Bůh nabízí úžasné a převratné řešení: "Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech." Velikost a autorita se nejlépe představí a realizují právě ve službě. Samo slovo "autorita" snad pochází z latinského "augere" a má tento význam: umožnit růst, dát přednost druhému, starat se o druhého. Všemohoucí Bůh rozhodně nemá problém a nebojí se dát přednost nám slabým a hříšným lidem. Kristus se ponížil a stal se služebníkem všech. Nemám pocit, že by tím umenšil, nebo dokonce ztratil svou autoritu, ba naopak.  
http://www.sdbplzen.cz/nedelni-texty-MP/texty-pro-vas/20-9-27-9-texty-pro-25-tyden-v-mezidobi/

 

 


25.

neděle v mezidobí
 

EVANGELIUM

Mk 9, 30-37
 

Syn člověka bude vydán. Kdo chce být první,

ať je služebníkem všech.

Ježíš a jeho učedníci sestoupili s hory a procházeli Galilejí, ale on ne-chtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán lidem do rukou, a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane." Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat.
Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: "O čem jste cestou rozmlouvali?" Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší.
( Ježíš ) se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: "Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech."
Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: "Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal."

 

 

 

OHEŇ A ENERGIA

K stavu dnešnej cirkvi
Rozhovor Jána XXIII s apoštolmi
J. G. Cascales str.37

Ján XXIII – A teraz Pavol, teraz musím prenechať voľnú cestu tvojmu velkému srdcu:

Čo ťa núti Kristova láska i tvoje veľké srdce povedať dnešnej církvi?

Pavol: Nebuďte pánmi nad vierou iných, ale služobníkmi ich radosti! Všetko skúmajte, dobré zachovajte!

Nebojte sa kritiky, nech je len čestná, v službe dobra a plnšej angažovanosti.

Vystupujte s veľkou otvorenosťou – nielen voči svetu a podriadeným, ale aj oproti cirkvi a nadriadeným!

Nechajte cirkevné hnutia rásť a posobiť, aj keď  vám pripravia toľko starostí, jako mne pripravila církev v Korinte!

Pri lámaní chleba zachovajte jednotu – communio, pri Kristovej obeti, netrhajte jeho telo!

Dovoľte Ježišovmu duchu, aby vo vás prinášal ovocie svojej lásky, radosti a pokoja! A ponúkajte toto ovocie celému svetu. Tak obnovíte Zem, založíte Božie kráľovstvo.

Keď sa takto všetko zjednotí v Kristovi, potom zjednotí aj Kristus všetko s Otcom, aby bol Boh všetko vo všetkom!

Nezahášajte Ducha!

Vyžarujte ho!

maundy-thursday.jpg