Jdi na obsah Jdi na menu
 


28. 9. 2012

 

 

Kdo není proti nám,

 interfaith.gif

je s námi.“

(Mk 9, 40)

Dnešní evangelium bývá nazýváno ekumenickým. Z něho se inspirovali Otcové druhého vatikánského koncilu. Boží pravda není jen výsadou některých. Bůh působí dobro i skrze ty, kdo jsou mimo Církev. Všichni lidé na světě, kteří usilují o dobro, jsou naši bratři a sestry.

I mimo Církev lze najít hotové divy lásky k bližnímu, i v jiných křesťanských církvích lze najít pravou zbožnost a svatost, i mezi pohany jsou lidé ušlechtilí a čestní, ochotní podat vodu žíznícímu a přiodít nahého.
http://rkc-jestrebihory.pontte.eu/Dokumenty/26-mez-ABC.pdf

 

26.

neděle v mezidobí

 

EVANGELIUM

Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Kdo není proti nám, je s námi. Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, usekni ji.

Jan řekl Ježíšovi: "Mistře, viděli jsme někoho, jak vyhání zlé duchy v tvém jménu, ale není tvým učedníkem. Bránili jsme mu, protože není tvým učedníkem."
Ježíš však řekl: "Nebraňte mu! Přece žádný, kdo ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže tak hned o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s námi. Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou od-měnu.
Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň nehasne."

 

NEJTĚŽŠÍ CHOROBY MANŽELSTVÍ


Jak ve starozákonním čtení, tak i v evangeliu se dnes mluví o žárlení. Lidé na sebe zřejmě žárlili už v dobách Mojžíšových i v dobách Ježíšových. Žárlí i v dobách našich. Když vás dnes chci upozornit na nejtěžší choroby manželského soužití:

 

family_pic_6.png

 

žárlivost

musím žárlivost označit za jednu z chorob nejbolavějších. Když dva mladí lidé spolu chodí, jeví se nezkušené dívce projevy žárlivosti jako důkaz jeho velikánské lásky a lichotí jí to. Ale po svatbě jí brzo začne jít na nervy, že se nesmí na nikoho podívat, usmát, popovídat si. Chorobný žárlivec nesnáší kolem své ženy nejen muže, ale ani její přítelkyně, její práci, její záliby. A kdyby se všeho vzdala kvůli klidu, ani to nepomůže.
Taková žárlivost otráví sebevětší lásku, zničí sebekrásnější vztah. Co s tím? Kdo objeví sklony k chorobné žárlivosti u partnera ještě před sňatkem, má ho opustit, i kdyby svatební koláče byly už napečené. Kde se žárlivost projeví až po svatbě, marně se potrefení ptají: „Jakým způsobem odnaučím manžela žárlit?“ Jediná odpověď totiž zní: „Žádným způsobem to nesvedeš ty. Buď se tomu odnaučí on sám, nebo musí za odborníkem, který se ho pokusí vyléčit, bude-li žárlivec mít k tomu vůli a odhodlání. Někdy se to odnaučování podaří.
Žárlivost se zahnízdí v člověku už kdesi v dětství tam, kde je dítě středem pozornosti celého domu, kde se s ním všichni neustále zabývají. A také tam, kde vidí v dětství projevy žárlivosti mezi svými rodiči. Měli bychom v této souvislosti hovořit i o dalších projevech nedospělosti a nevyrovnanosti mladých lidí, které v době známosti nebyly objeveny, a teď ohrožují vztah těch dvou: Nezralost povahy, která je dosud dětinská a u ničeho nevydrží; a lenost, která se vyhýbá zátěži a pravidelné práci. Někdy se ta nevyváženost povahy blíží až k chorobným formám agresivní útočnosti nebo neurotických depresí. Hrůzné divadélko dovede svým partnerům předvádět i sadista i hysterik. Ti všichni neměli právo na manželství ani pomýšlet, dokud se nevyléčí. Měl jim někdo vysvětlit, že jejich sklon k umíněnému hádání je zdegenerovaný způsob rozhovoru, kterému se musí odnaučit. Když už v manželství jsou, sami se toho sotva zbaví.

hysterická hádka 

Občas se pohádají i ti nejlepší přátelé, jak by tedy ne i manželé. Ale ti normální vědí, že umíněnost a hysterická hádka jsou nejnebezpečnější způsoby, jak řešit manželské konflikty.


alkoholismus 

Kdo našel útěchu ve skleničce, neměl by ji hledat u ženy. Nemá právo se ženit, dokud se nevyléčí. Jenže tito pijáci se do ženění hrnou nejvíce a bez zábran. Jsou totiž největšími optimisty, když jsou zrovna střízliví. Dovedou dělat nejlepší plány do budoucna, dovedou slibovat. I alkoholismus je vážná choroba a nepomohou tu ženiny slzy, prosby, ani opilcovy sliby. Je tu nutná dlouhodobá a důkladná léčba, na které musí zdravý partner pevně trvat. Opilec vůli nemá, spálil mu ji alkohol. Rodina tu není schopna zastoupit ani protialkoholní léčebnu, ani polepšovnu k jeho napravení.

nevěra 

Když se mluví o nejhorších chorobách manželského vztahu, nesmí se zapomenout na nevěru. Ta vedle povahové neshody a opilství patří k hlavním příčinám rozvodů. Ovšem nevěra bývá až důsledkem nahromaděných nepořádků mezi partnery, důsledkem vzájemného zlhostejnění. Ale někdy také je jen důsledkem sexuální nekázně nebo jen chutí po změně a dobrodružství. Ve chvíli pokušení k nevěře by si měl každý připomenout, že manželská nevěra je hřích, za který se platí moc draho, až krutě draho: rozvrácením domova pro sebe i pro děti, ztrátou klidu. V nejlepším případě nahlodáním důvěry druhého partnera. Proč je v dnešní době mezi manžely tolik nepokojů a rozvodů?
„To v dřívějších časech tak nebývalo,“ říkají babičky pamětnice. Mají pravdu. Je to tak, ale proč? Dříve byl totiž život ženy v manželství zpravidla krátký. Jeden porod za druhým a častá úmrtí při porodu na horečku omladnic udělala své. Před sto lety byla průměrná doba života ženy po svatbě 15 let. Dnes je 55 let. Dříve než si manželé začali jít na nervy, byl už z muže statný vdovec a čile se rozhlížel po nové ženě. Dnes je více času k rozvinutí sporů. Je ale také dost času k rozvinutí krásné celoživotní hry, která je ovšem krásná jen tenkrát, když žádný nepodvádí, když oba respektují pravidla této hry na manžele. Je dost času k rozvinutí křesťanského života v lásce, která je obrazem lásky Krista k nevěstě Církvi. A o toto se znovu a znovu pokoušet, to stojí za vynaložení sebevětšího úsilí.

http://rkc-jestrebihory.pontte.eu/Dokumenty/26-mez-ABC.pdf