Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
Jak došla Armáda Ducha Svatého (ADS) k názvu
 
Když jsem začínala svou každodenní a celodenní modlitbu za hlavního kaplana Armády ČR a za ty, kteří jsou s ním spojeni, uvědomovala jsem si službu vojáka, který je na stráži v Jelením příkopu na Pražském hradě. Řekla jsem si: Také ‘mám stráž‘ za kaplany DS AČR. A to byl první impulz pro tento nový název. Má služba je prosebná; prosím o dary Ducha svatého. Tuto svou pravidelnou celodenní prosebnou modlitbu jsem nazvala ‘Armádní duchovní stráž ve službě Ducha svatého‘. Druhý důvod: Když jsem za každého kaplana obětovala celodenní úsilí a modlitbu, najednou mi připadalo, že AČR jich má mnoho. Pojmenovala jsem je ‘Duchovní armáda‘. Třetí důvod jsem nalezla v období, kdy jsem se intenzivněji zabývala službou pro DS AČR. Tehdy jsem dostala e-mail od Patrikovy rodiny (spřátelená rodina z USA - pozn. autora). Četla jsem: „Syn Patrik nastoupil na Vojenskou námořní Akademii.“ K tomu byly zaslány fotografie z Akademie, ty mne velice oslovily. Najednou se mé srdce rozšířilo a uvědomila jsem si více, co znamená ‘armáda‘, a také duchovní služba v celém světě. A k tomu navíc fakt, že Duch svatý působí v armádě každého národa. Čtvrtý důvod je mé zvolání: Věřím! Začínám s pomocí Boží na díle ADS, které přichází z darů Ducha svatého. - Tak tomu věřím! Naděje mne také provází i přes mou zakoušenou slabost a neschopnost! Několik spolupracovníků, kteří mi vydatně pomáhají, jsou pro mne znamením! Věřím, že na díle ADS budou pracovat mnozí. V této příhodné době!
  Když však Kristova církev, stojící uprostřed úzkostí naší doby, toto říká, nepřestává skálopevně doufat. Našemu věku chce opět a opět, vhod i nevhod předkládat apoštolské poselství: ‘Hle, nyní je čas příhodný k proměně srdce, hle nyní je den spásy!‘  (GS 82, 2Kor 6, 2)
  ...V této konkrétní službě, která je darem pro církev a pro dnešní svět. Mám v sobě naději, že se budou přidávat odvážní služebníci k ekumenické poustevnické spiritualitě a že to bude ‘armáda ve službě Ducha svatého‘. Tak vznikl název ‘Armáda Ducha Svatého‘.

 

 

solder-of-god.jpg

 

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.

 

                                Ef 6, 10-18
 

 

armor_of_god.jpg

 

I am a soldier in the army of my God.
The Lord Jesus Christ is my commanding officer
The Holy Bible is my code of conduct
Faith, prayer, and the Word are my weapons of warfare.
I have been taught by the Holy Spirit, trained by experience, tried by adversity and tested by fire.
I am a volunteer in this army, and I am enlisted for eternity.
I will either retire in this army at the Rapture or die in this army
but I will not get out, sell out, be talked out, or pushed out.
I am faithful, reliable, capable and dependable.
If my God needs me, I am there.
If He needs me in the Sunday school, to teach the children, ,
work with the youth, help adults or just sit and learn,
He can use me because I am there! I am a soldier.
I am not a baby. I do not need to be pampered, petted, primed up, pumped up, picked up or pepped up.
I am a soldier. No one has to call me, remind me, write me, visit me, entice me, or lure me.
I am a soldier. I am not a wimp.
I am in place, saluting my King, obeying His orders, praising His name, and building His kingdom!
No one has to send me flowers, gifts, food, cards, candy or give me handouts.
I do not need to be cuddled, cradled, cared for, or catered to.
I am committed.
I cannot have my feelings hurt bad enough to turn me around.
I cannot be discouraged enough to turn me aside.
I cannot lose enough to cause me to quit.
When Jesus called me into this army, I had nothing.
If I end up with nothing, I will still come out ahead. I will win.
My God has and will continue to supply all of my needs.
I am more than a conqueror.
I will always triumph.
I can do all things through Christ.
Devils cannot defeat me.
People cannot disillusion me.
Weather cannot weary me.
Sickness cannot stop me.
Battles cannot beat me.
Money cannot buy me.
Governments cannot silence me and hell cannot handle me.
I am a soldier. Even death cannot destroy me.
For when my commander calls me from this battlefield,
He will promote me to Captain and then allow me to rule with Him. .
I am a soldier in the army, and I'm marching claiming victory.
I will not give up. I will not turn around.
I am a soldier, marching heaven bound. Here I stand!

Will you stand with me?

I am a soldier of God

In Jesus Name
                                AMEN

 
 

 

The Battle Belongs to the Lord

by Jamie O. Collins 

Em                   D         Em
In heavenly armor we'll enter the land,
    Em        D            Em   D/E
The battle belongs to the Lord.
   Em                       D               Em
No weapon that's fashoned against us will stand,
    Em        D            Em
The battle belongs to the Lord.

               D/E   G D CD G   G            D            Em
      And we sing glory, honor, power and strength to the Lord,
           D/E   G D CD G   G            D            Em
      We sing glory, honor, power and strength to the Lord.

When the power of darkness comes in like a flood,
The battle belongs to the Lord.
He'll raise up a standard, the power of His blood,
The battle belongs to the Lord.

When Your enemy presses in hard, do not fear,
The battle belongs to the Lord.
Take courage, my friend, your redemption is near,
The battle belongs to the Lord.
 

http://www.higherpraise.com/Lyrics4/TheBattleBelongsToTheLord.htm