Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

   

  

Pokud se ty znechutíš, jim ochabnou ruce
 
Pokud ty zpomalíš, oni zůstanou stát
 
Pokud ty jdeš vpřed, oni budou běžet
 
Pokud ty nabídneš ruku, oni dají život
 
Pokud se ty modlíš, oni budou svatí
 
(Překlad ze Slovenštiny Vojtěch T.)
 
 

fotografieads-original-pavla.jpg

 

Zmrtvýchvstáním se Kristus stal Pánem, jemuž byla dána veškerá moc na nebi i na zemi, (Sk 2,36; Mt 28,18.) a mocí svého Ducha dále nyní působí v srdcích lidí; nejen že v nich vyvolává touhu po budoucím věku, ale zároveň tím i oduševňuje, očišťuje a posiluje ušlechtilé úmysly, jimiž se lidská rodina snaží zlidštit svůj život a podřídit tomuto cíli celou zemi.

Dary Ducha jsou však různé: jedny volá k tomu, aby podali viditelné svědectví touhy po domově u Boha a udržovali ji živou v lidské rodině, jiné vyzývá, aby se věnovali pozemské službě člověka a připravovali touto službou předpoklady pro nebeské království. (GAUDIUM ET SPES 38)  

 

Modlitba za duchovní potřeby všech
 
Armádních složek České republiky
 
 

Ranní modlitba:

Pane Ježíši, prosíme v tento začínající den i celý život, ať Duch Svatý učiní mne i mé bližní nástrojem pokoje. Dej, abych následoval(a) Snoubenku Ducha Svatého, Pannu Marii, a v každém okamžiku žil(a) její “Ano“. Chci ho naplnit věrnou a bdělou stráží ve službě Ducha Svatého.
 
7.00    Duchu Svatý, korunuj darem moudrosti
mé srdce a srdce těch, kteří se o mne starají a jsou spojeni s Hlavním kaplanem v Duchovní službě AČR.
9.00    Duchu Svatý, korunuj darem rozumu...
mé srdce a srdce těch, kteří se o mne starají a jsou spojeni s Hlavním kaplanem v Duchovní službě AČR.
11.00 Duchu Svatý, korunuj darem rady
mé srdce a srdce těch, kteří se o mne starají a jsou spojeni s Hlavním kaplanem v Duchovní službě AČR.
13.00 Duchu Svatý, korunuj darem síly
mé srdce a srdce těch, kteří se o mne starají a jsou spojeni s Hlavním kaplanem v Duchovní službě AČR.
15.00 Duchu Svatý, korunuj darem poznání
mé srdce a srdce těch, kteří se o mne starají a jsou spojeni s Hlavním kaplanem v Duchovní službě AČR.
17.00 Duchu Svatý, korunuj darem zbožnosti
mé srdce a srdce těch, kteří se o mne starají a jsou spojeni s Hlavním kaplanem v Duchovní službě AČR.
19.00 Duchu Svatý, korunuj darem bázně Boží
 
. 
Večerní modlitba:
 
Děkuji, můj Beránku, že mě Tvá moc uschopňuje, abych pomáhal(a) v nesení a snímání břemen a starostí všedního dne a v předávání útěchy tím, že Duchu Svatému předkládám úpěnlivou prosbu o jeho vznešené dary pro duchovní službu ve všech armádních složkách v čele s Hlavním kaplanem.
 
Prosím, Tebe, Beránku, který snímáš hříchy světa, sejmi z nás každodenní slabosti a selhání, abychom byli schopni Tvou milosrdnou láskou opravdově milovat své bratry a sestry.
 
Ty jsi Pánem času a lidských dějin, který žiješ a vládneš minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Prosíme o pokojný odpočinek skrze Tebe, s Tebou a v Tobě. Buď naší Cestou, Pravdou a Životem. Amen.
 
Stráž vojenského poustevníka končí večer ve 21.00 hod.
 
                                                                                       
Uvedená modlitba duchovně navazuje na prosbu o sedm darů Ducha svatého, která se stala vlastní modlitbou DS AČR od r. 2004. A taktéž je součástí Dokumentu osobního, vojenského a ekumenického poustevnictví.
                                                            www.armadads.estranky.cz