Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. 6. 2013

Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: "Za koho mě lidé pokládají?" Odpověděli:

 

images.jpg

 

"Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí, že vstal jeden z dávných proroků." Zeptal se jich: "A za koho mě pokládáte vy?" Petr odpověděl: "Za Božího Mesiáše!"

Lk 9,18-24 

Tyto perikopy svým obsahem dělají generální škrt přes všechny obrazy lidsky vysněných bohů a mesiášů, přinášejí pohoršení mnoha lidem, a to pohoršení kříže a zároveň křesťanství jedinečně "uzemňují" a přibližují ho životním okolnostem křesťanů všech dob.

Na jedné straně si totiž člověk dělá obrazy o božstvu nebo o zachránci, který se snadno přenese přes všechny překážky a bez vlastního utrpení a zničení vyhraje nad zlem (viz mnohé cenné pohádky!). Tento naivní obraz záchrany a pomoci moderní doba současně odmítá a současně ho znova a znova tvoří nebo obměňuje. Na druhé straně člověk věřící i nevěřící, staromódní i moderní je denně konfrontován s utrpením, umíráním, denně je na něj vkládán jeho kříž. Jak se k tomu postaví? Přijme-li ho dnes jen ve jménu toho, že zítra to bude lepší - bez kříže, propadá vlastně iluzi. Zítřek přinese další kříž. Královská cesta přijetí kříže a jeho tvůrčího zpracování vyžaduje přesvědčení, že "tam", za ztrátou toho, co chci podržet (i života) je něco (někdo), kdo je větší, než cokoliv zde i než já.
http://www.pastorace.cz/Kazani/12-nedele-v-mezidobi-C-Stul-slova.html


 

12.

neděle v mezidobí

EVANGELIUM

Lk 9,18-24 

Ty jsi Boží Mesiáš. Syn člověka bude muset mnoho trpět

Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: "Za koho mě lidé pokládají?" Odpověděli: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí, že vstal jeden z dávných proroků." Zeptal se jich: "A za koho mě pokládáte vy?" Petr odpověděl: "Za Božího Mesiáše!" On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen.  Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho."

 

Kontrast mezi míněním lidí a vyznáním učedníků (ústy Petra) má zvýraznit pravou identitu Ježíše. Na toto vyznání pak navazuje Petrovo poslání. Petr má být skalou, základem nového společenství (nezapomeňme však, že prapůvodní skalou je Kristus!). Petrovy klíče jsou znamením moci. Vyznání Krista otevírá učedníky pro pochopení pravé tváře tohoto Mesiáše: je to trpící Služebník. Jaké jsou důsledky pro život učedníka? Nekráčet před Kristem (určovat mu „přijatelný osud“), ale za ním.
http://www.pastorace.cz/Kazani/12-nedele-v-mezidobi-C-Chci-jit-kamkoli-s-tebou-ale.html

 

201211130328.jpg

Pope John XXIII is carried on a chair at the opening session of the Second Vatican Council in St. Peter’s Basilica Oct. 11, 1962. - See more at:

http://www.catholic-sf.org/ns.php?newsid=30&id=60695#sthash.0bxW5YzT.dpuf

Otázka Petrovi:

Ján XXIII.: Povedz mi, Peter, ty si bol ženatý, a predsa si sa stal nielen kňazom, ale dokonca pápežom katolíckej cirkvi. Čo povieš na to, že dnes by si už nemohol byť nielen pápežom, ale ani kňazom?

Peter: Zdá sa mi, že trochu preháňaš. Rímskokatolícka cirkev nie je vo svojej požiadavke na celibát taká neústupná: grékokatolíci predsa vysväcujú legálne a bez ťažkostí ženatých mužov na kňazov. Aj u vás môžu byť vysvätení vdovci...ba dokonca aj platne ženatí muži, ak sa so súhlasom svojich žien navždy zrieknu manželského života. A ako kňazi môžu sa stať prirodzene biskupmi, kardinálmi aj pápežmi!

K tomu treba ešte dodať, že cirkev 20.storočia nie je cirkvou 21.storočia. Ja nie som z vášho storočia, vy sa preto nemusíte trápiť nad tým, ako som sa ja stal pápežom. Ale ani cirkev vášho storočia nie je nevyhnutne cirkvou nasledujúceho storočia.

Veľmi naliehavo vám odporúčam, aby ste pozorne počúvali Ducha Svätého. On už má určite mnohé predstavy a plány do budúcnosti...

K stavu dnešnej cirkvi, J.G. Cascales, Michal Vaška, Prešov 1996