Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. 1. 2013

Do liturgického mezidobí bychom snad ani nemohli vstoupit vhodnějšími texty. Po „silných“ obdobích adventu a Vánoc se vracíme k liturgické všednosti a vracíme se k ní skrze počátek všednosti Ježíšovy. I Ježíš právě začíná. Začíná svůj všední veřejný život. Ale jeho všednost nás hned na počátku může překvapit. Ježíš zahajuje své poslání, svou misii na svatební hostině!
http://farnostostrov.files.wordpress.com/2013/01/collatio-s-omi-ii-nedele-2013.pdf


Byla svatba v galilejské Káně a byla

tam Ježíšova matka.

  wedding_-20at_-20cana_24.gif

Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a

jeho učedníci…
Jan 2,1-12

Znamením v Káně Ježíš dává lepší víno a symbolicky začíná novou, proroky zvěstovanou éru podle Božího přání (srov. Iz 62,1-5). Jak dosvědčují evangelia, Ježíš přináší světu něco nového – dar Ducha svatého.

Ježíš říkával farizeům, že nové víno patří „do nových měchů“ (srov. Mt 9,17; Mk 2,22; Lk 3,37n), protože pouze nové měchy ho mohou přijmout. Musíme se ptát, do jaké míry jsme skutečně „novými měchy“, schopní přijmout „nové víno“ Ježíšova daru Ducha. Pravděpodobně nejednou upadáme do starého stavu sobectví a v našem srdci mají místo postoje a pocity nepatřící do nového, Bohem chtěného království. Je na nás, abychom bez ustání žádali od Otce obnovujícího Ducha (srov. Lk 11,13).
http://www.vojtechkodet.cz/uvedeni-do-nedele/blaze-tem-kdo-jsou-pozvani-k-berankove-svatebni-hostine-2-nedele-v-mezidobi-c.html

 

 

2.

neděle v mezidobí

EVANGELIUM

Jan 2,1-12 

 

cana.jpg


 

To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil.

Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.
Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: "Už nemají víno." Ježíš jí odpověděl: "Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina." jeho matka řekla služebníkům: "Udělejte všechno, co vám řekne."
Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování předepsanému u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte džbány vodou!" Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: "Teď naberte a doneste správci svatby!"
Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří načerpali vodu, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle."
To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom se odebral se svou matkou, se svými příbuznými a učedníky do Kafarnaa a zdrželi se tam jen několik dní.

 

 

 

Víno

je symbolem lásky

Začíná svůj veřejný život na svatbě, protože tím možná chce říct, že nový život se rodí jen z lásky. A spolu s ním je tam i Maria, protože právě ona je tím „místem“, kde se nový život, nové lidství, nový člověk rodí, ona je tím svatebním sálem. A jako vždy, i zde je Maria ve službě radosti. „Raduj se, Maria“, tak ji oslovuje archanděl Gabriel, když jí přichází oznámit Boží poselství; Maria se raduje a jásá, když se o tuto zprávu dělí s Alžbětou. A i zde v Káně je ženou radosti, ženou oslavy. Možná právě radost je to, co Maria dodává naší víře.

Maria je ve službě radosti, a tak si jako první všimne, že došlo víno. Svatební hostina obvykle trvala celý týden. Maria se určitě bavila jako ostatní, povídala si, tančila… ale také si všímá, je pozorná. A tato mateřská pozornost ji umožňuje vidět to, co ostatní nevidí: Došlo víno! Pozornost je postoj, který nám dovoluje vidět kolem sebe znamení, který mi dovoluje překročit „své já“ a dostat se k „ty“, k „my.

Navíc víno je symbolem lásky a my jsme na svatbě. Pokud na svatbě dojde víno, je to ta největší tragédie, protože to znamená, že na svatbě došla láska, že na hostině a oslavě života došel život sám. Mariina pozornost, starost o radost ostatních se tak stává příležitostí k Ježíšovu prvnímu znamení, k jeho prvnímu zázraku. Kéž bychom v novém roce, i ve všednosti našich dní, byli tak pozorní k radosti druhých, že bychom se i my stávali nástrojem Božích znamení, zázraků.
http://farnostostrov.files.wordpress.com/2013/01/collatio-s-omi-ii-nedele-2013.pdf