Jdi na obsah Jdi na menu
 


23. 4. 2013

Pamatuješ si, o čem jsme si povídali minulou neděli? O tom, že nás Pán Ježíš má moc rád a stará se o nás (jako pastýř o své ovečky). A co dnes? O čem mluvil Pán Ježíš v dnešním evangeliu?

Že se máme mít navzájem rádi, jako nás má rád Pán Ježíš. Ano. Pán Ježíš dokonce říká, že podle toho lidé poznají, že jsme jeho přátelé. Vlastně je to takové poznávací znamení křesťanů. Mají jiné skupiny lidí také nějaké poznávací znamení, něco, podle čeho ostatní poznají, kdo jsou? Jaké třeba?

 

Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás,

 

5easterc.jpg

 

tak se navzájem milujte vy. 

Jan 13,31-33a.34-35 

 

Vojáci nosí uniformu, skauti kroj, doktoři bílý plášť… Ano. Takové poznávací znamení je snadné. Co to ale znamená, mít někoho rád? Jak se to pozná? Jak poznáš, že tě mají rádi rodiče, sourozenci, kamarádi? Starají se o mě, dávají mi dárky, snaží se udělat mi radost, hrají si se mnou, pomáhají mi…Ano. A o to se budeme snažit i my.

http://www.kanan.cz/zamysleni/5velikonocec.pdf

Křesťané jsou vždy „malým zbytkem“ uprostřed miliard obyvatel této země, ale mají být „novým“ kvasem, který má prokvasit celé těsto. I když se navenek zdá, že je všechno ztraceno, Boží slovo nás vybízí, abychom nepochybovali a abychom se nebáli. Strom přináší ovoce až poté, co vyraší, roste, vykvete a dozraje. Totéž prožil Ježíš, Boží Syn, oslavený skrze smrt na kříži. Všechno se tvoří nové, ale zjistit to mohou jen ti, jejichž zrak je zaostřen a osvícen vírou, ti, kdo spolu s  Kristem vstali z  mrtvých, a ač dosud žijí na této zemi, svým srdcem už přebývají v  nebi.

http://www.vojtechkodet.cz/uvedeni-do-nedele/dobrotivy-je-hospodin-5-nedele-velikonocni-c.html

 

 

 

5.

neděle velikonoční

 

Ježíšovo "nové přikázání" znamená vlastně přikázání pokračovat v jeho stylu života a v jeho činnosti ("jak jsem já miloval vás"). Je to tedy ideál velmi náročný a nelze ho naplňovat, nedá-li člověk do hry opravdu sebe sama.


Rozpoznávací znamení je jednoduché a náročné. Ovšem ten, kdo poznal Kristovu lásku na vlastní kůži, kdo z ní žije, chápe, proč Ježíš toto přikázání dává. A má také lepší možnost, než kdokoliv jiný, ho naplňovat. 

http://www.pastorace.cz/Kazani/5-nedele-velikonocni-C-Stul-slova.html

 

EVANGELIUM

Jan 13,31-33a.34-35 


Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem.

Když Jidáš odešel, Ježíš řekl:

"Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě, a hned ho oslaví. 

Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem." 

 

 


„Milovat bez míry a bez konce“


Tak především… milovat jako Kristus neznamená množit co nejvíc skutků. Nežádá se totiž kvantita, ale kvalita. O tom krásně mluví jiný evangelní text, o daru vdovy – mnozí dali do chrámové pokladničky velké obnosy, vdova jen pár drobných, a přece dala víc. Ona totiž dala ve skutečnosti víc, i když málo – protože dala „ze sebe“, ne z nadbytku. Je možné rozdat všechen majetek, vydat sám sebe k upálení… a přitom nemít lásku (1 Kor 13,3)!

 

love-god-love-people.jpg

 

Milovat druhého… jako Kristus znamená paradoxně… nejprve přijmout, že Kristus právě mě (a ne ty druhé kolem mě) má rád, přijímá. Že právě kvůli mně dal svůj život (ne čas, peníze, majetek). Že i kdyby nebyl žádný jiný člověk, tak jen kvůli mně, jen kvůli mně by podstoupil celou tu Kalvárii. A přijmout, že tento Ježíš mě má rád stejně intenzivně jako tenkrát… že jeho srdce tluče pro mě stejně jako při poslední večeři. A čím víc chápu tuto Ježíšovu vydanost (ne ve prospěch nějaké neosobní masy, ale pro mě), čím víc se nechávám prostoupit vědomím, že jsem milovaný (a ne opovrhovaný), pak tím víc jsem schopný se dávat druhým. Nikdo totiž nedá, co nemá….

Milovat jako Ježíš znamená mít druhé rád… stejnou kvalitou – není důležitá kvantita (skutků), ale kvalita. A ve stejném duchu můžeme chápat i výrok od Pauline Jaricot (zakladatelky misijního díla Propaganda Fide a Živého růžence): „Milovat bez míry a bez konce“. Prostě božsky…

http://www.pastorace.cz/Kazani/5-nedele-velikonocni-C-bez-miry-a-bez-konce.html